ონლაინ ლექსიკონი

Back

front man


ნათარგმნია front man სინონიმები

Law
  • ადამიანი-აბრა (პირი, რომელსაც დამნაშავის დოსიე არ გააჩნია და რომელიც განგსტერების მიერ ყალბი გაკოტრების განხორციელებისა და ორგანიზებისთვის გამოიყენება)

სინონიმები