ონლაინ ლექსიკონი

Back

gas

გამოთქმა: /gas/

ზმნა

Universal
 • მომწამვლელი ნივთიერებით მოწამვლა, დასენიანება;
 • გაზით ავსება;
 • გაზის გამოყოფა;
 • {ამერ} საწვავი მასალით გამართვა;
 • {სალ} ყბედობა, ლაყბობა;
 • ტრაბახი, კვეხნა (to fas away).

არსებითი სახელი

Universal
 • გაზი, აირი;
 • საწვავი ნარევი;
 • {სამხ} მომწამვლელი ნივთიერება;
 • {ამერ} ბენზინი;
 • საწვავი მასალა;
 • {სალ} უშინაარსო ლაპარაკი, ტრაბახი, კვეხნა;
 • {ტექ} მგრგვინავი აირი;

ატრიბუტული

Universal
 • აირის, აიროვანი;

Universal
 • natural (detonating, noble) gas - ბუნებრივი (მგვრგვინავი, ინერტული) გაზი;
 • air gas - {ტექ} კარბურირებული გაზი;
 • producer gas - გენერატორის აირი;
 • deceptive gas - {სამხ} შესანიღბავი გაზი;
 • to turn on the gas - გაზის გახსნა, გაზის ჩარტვა;
 • to turn off the gas - გაზის დაკეტვა, გაზის გამორთვა, სანათი აირი;
 • stop on the gas! - პედალს დააჭირე! გაზი მიეცი!

სინონიმები