ონლაინ ლექსიკონი

Back

geminate


ზმნა

Universal
  • გაორმაგება, გაორკეცება, გაორწვერება, გაორება.

ზედსართავი

Universal
  • გაორებული, გაორმაგებული, გაორკეცებული, გაორწვერებული;

სინონიმები