ონლაინ ლექსიკონი

Back

idealisation


ნათარგმნია idealisation სინონიმები

Universal
  • 1. დაცვითი მექანიზმი ფსიქიატრიაში, ამბივალენტური დამოკიდებულება რაიმეს მიმართ, როდესაც ადამიანი წყვეტს კარგია თუ ცუდი.
  • 2. რაღაც რაც მხოლოდ იდეის დონეზე არსებობს
  • 3. რაიმეს იდეალად გახდა.

სინონიმები