ონლაინ ლექსიკონი

Back

in good order


ნათარგმნია in good order სინონიმები

Marketing
  • 1) გამართულ მდგომარეობაში (მაგ. დანადგარებზე, გამართულ მუშა მდგომარეობაში) in bad repair;
  • 2) სწორად, სათანადოდ, შესაბამისად(სტანდარტებთან და ნორმებთან შესაბამისად)

სინონიმები