ონლაინ ლექსიკონი

Back

inside


არსებითი სახელი

Universal
 • შიგა, შინაგანი მხარე, ნაწილი;
 • შიგნეული, შიგნეულობა, კუჭი;
 • უკუღმა პირი, ცუდი პირი;

ზმნისართი

Universal
 • შიგნით, შიგ;

ზედსართავი

Universal
 • შინაგანი, შიდა, შიგა;
 • ფარული, მალული, საიდუმლო;

წინდებული

Universal
 • ში, შიგა მხრიდან, შიგა მხარეზე.

Universal
 • the inside of a week - შუა კვირაში;
 • the inside of a book - წიგნის შინაარსი;
 • inside out - უკუღმა, პირშებრუნებით, ცუდ პირზე;

Universal
 • inside of a week - ერთი კვირის ფარგლებში (ვადაში);
 • please step inside - გთხოვთ შემობრძანდეთ!

სინონიმები

ანტონიმები