ონლაინ ლექსიკონი

Back

interdiction


ნათარგმნია interdiction სინონიმები

Universal
  • [ˌɪntə'dɪkʃ(ə)n] ბანი

Law
  • 1. აკრძალვა 2. ქმედითობის ჩამორთმევა 3. ინტერდიქტი

სინონიმები