ონლაინ ლექსიკონი

Back

inventory

გამოთქმა: /ˈɪnv(ə)nt(ə)ri/

ზმნა

Universal
 • ინვენტარის აღნუსხვა, ინვენტარში შეტანა.

არსებითი სახელი

Universal
 • ინვენტარი;
 • ინვენტარში შეტანილი საგნები;
 • ინვენტარიზაცია;

Universal

  Economics
  • 1. 1) ქონების აღწერა, ინვენტარიზაცია, 2) დაუსრულებელი წარმოება, 3) მატერიალურ საწარმოო მარაგები, 4) საინვენტარო უწყისი;
  • კითხვარი, 5) ინვენტარი;
  • 2. ინვენტარიზაცია.

  Law
  • აღნუსხვა , აღწერა , სია , რეესტრი.

  სინონიმები