ონლაინ ლექსიკონი

Back

knotted


ნათარგმნია knotted სინონიმები ანტონიმები

Universal
  • 1) გაკვანძული, განასკვული
  • 2) დაკოჟრილი, დაკორძილი
  • 3) დახლართული, ჩახლართული
  • 4) უჩვეულო ორნამენტებით გაფორმებული

სინონიმები

ანტონიმები