ონლაინ ლექსიკონი

Back

list

გამოთქმა: /lɪst/

ზმნა

Universal
 • სიაში შეტანა, ჩაწერა;
 • ჩამოთვლა.

ზმნა

Universal
 • დაგვერდება, გვერდზე დახრა, დახრა, გადახრა.

არსებითი სახელი

Universal
 • სია, ნუსხა;
 • კიდე, ნაწიბური, ქობა, არშია;

არსებითი სახელი

Universal
 • დაგვერდება, დახრილობა;

მრავლობითი

Universal
 • ბრძოლის არენა;
 • {ისტ} ასპარეზობის არენა;

Universal
 • the active list - კადრის შემადგენლობა;
 • the retired list - სამსახურიდან გადამდგარ ოფიცერთა სია;
 • duty list - მორიგეობის ცხრილი;
 • subscription list - ხელმოწერების ფურცელი;
 • black list - შავი სია;

Universal
 • to have (to take) a list - დაგვერდება, გვერდზე დახრა;

Economics
 • 1. ნომენკლატურა, სია, ჩამონათვალი;
 • რეგისტრი;
 • 2.1) სიაში შეტანა, 2) რეგისტრაცია.

Law
 • სია

Marketing
 • 1. 1) ნომენკლატურა , სია , ნუსხა;
 • რეესტრი , კატალოგი;
 • 2) განრიგი;
 • 3) გრაფიკი, 2. 1) სიაში შეტანა;
 • სიის შედგენა;
 • რეგისტრაცია;
 • 2) რომელიმე კატეგორიაზე მიკუთვნება.

სინონიმები

ანტონიმები