ონლაინ ლექსიკონი

Back

margin

გამოთქმა: /ˈmɑːdʒɪn/

არსებითი სახელი

Universal
 • მინდორი, ველი (გვერდისა);
 • კიდე, ნაპირი, მიჯნა;
 • ნაპირი (მდინარისა, ზღვისა);
 • ტყის პირი;
 • მარაგი (დროისა, ფულისა);
 • გამძლეობის მარაგი;
 • თვითღირებულებისა და გასაყიდ ფასს შორის განსხვავება;

Universal
 • wide margin of - იმაზე მეტი, ვიდრე საჭიროა (დრო და მისთანანი);
 • margin of safety - {ტექ} საიმედობა;
 • by a narrow margin - ძლივს, ძლივსძლივობით.

Economics
 • 1) განსხვავება (თვითღირებულების და გასაყიდ ფასს შორის), მარჟა, 2) განსხვავება, 3) ნაშთი, 4) მოგება, 5) მინიმალურად შესაძლო მოგება, 6) მარაგი (ფული, სიმძლავრის და ა.შ.)

Law
 • 1. მარაგი, დასაშვები გადახვევა;
 • 2. საგარანტიო შენატანი (სასწრაფო საბირჟო გარიგებით);
 • 3. სფერო (დოკუმენტის), დოკუმენტის ფორმის არშევსება

Marketing
 • ზღვარი (სავაჭრო შეფასება, დადგენილი მსხვილი საწარმოების მიერ)

სინონიმები