ონლაინ ლექსიკონი

Back

marked-up


ნათარგმნია marked-up სინონიმები ანტონიმები

Marketing
  • 1. გაზრდილი ფასით (საქონელი, რომელიც უფრო დი ფასად იყიდება);
  • 2. ამაღლებული (ფასი, ტარიფი და ა.შ).

სინონიმები

ანტონიმები