ონლაინ ლექსიკონი

Back

merchandise


არსებითი სახელი

Universal
  • საქონელი.

Economics
  • 1. საქონელი, 2. ვაჭრობა.

Law
  • საქონელი

Marketing
  • 1.) საქონელი (goods - გან განსხვავებით ეს სიტყვა გამოიყენება ნედლეულის და ნახევარფაბრიკატების აღსანიშნავად და არა ვაჭრობის საგნების: ვაჭრობაში ეს ტერმინი ხშირად გამოიყენება იმის აღსანიშნავად რაც იყიდება მაღაზიაში);
  • 2.1) ვაჭრობა (ყიდვა-გაყიდვით საქმიანობა

სინონიმები