ონლაინ ლექსიკონი

Back

miscegenation

გამოთქმა: /ˌmɪsɪdʒɪˈneɪʃ(ə)n/

Universal
  • 1. შერეული ქორწინება.
  • 2. აკრძალული შერეული ქორწინება.
  • 3. რასული სისხლაღრევა.

Economics
  • შერეული ქორწინება (სხვადასხვა რასების, ეროვნებების, ტომების წარმომადგენლებს შორის), მეტისაცია

Law
  • რასობრივი სისხლის აღრევა;
  • თეთრი და შავი რასის წარმომადგენელთა აკრძალული სქესობრივი თანაცხოვრება, აკრძალული შერეული ქორწინება

სინონიმები