ონლაინ ლექსიკონი

Back

needed


ნათარგმნია needed სინონიმები ანტონიმები

Universal
  • ესაჭიროება, საჭიროა

სინონიმები

ანტონიმები