ონლაინ ლექსიკონი

Back

offset


ზმნა

Universal
  • ანაზღაურება, კომპენსირება;
  • ბალანსის გამოყვანა.

არსებითი სახელი

Universal
  • იხილეთ offshoot;
  • ანაზღაურება, კომპენსაცია;
  • საფეხური, შვერი;

Economics
  • 1. 1) ანაზღაურება, კომპენსაცია, 2) დაჯილდოება;
  • 2. 1) ანაზღაურება, კომპენსირება, 2) ნეიტრალიზება, 3) ბალანსის შედგენა, 4) დაბალანსება.

Law
  • 1) მოთხოვნილების ჩათვლა;
  • 2) შემხვედრი საჭიროება;
  • 3) ანაზღაურება , კომპენსაცია | ანაზღაურება , კომპენსირება .

სინონიმები