ონლაინ ლექსიკონი

Back

Older


ნათარგმნია Older სინონიმები ანტონიმები

Universal
 • უფრო მოხუცი, უფროსი

Universal
 • უფრო ძველი

სინონიმები

 • aged
 • aged(a)
 • cured
 • elder
 • elderly
 • erstwhile(a)
 • former(a)
 • fourth-year
 • honest-to-god
 • honest-to-goodness
 • of age(p)
 • old
 • old(a)
 • older
 • onetime(a)
 • one-time(a)
 • previous(a)
 • quondam(a)
 • ripened
 • senior
 • senior(a)
 • sometime(a)
 • sr.
 • sure-enough(a)

ანტონიმები