ონლაინ ლექსიკონი

Back

over

გამოთქმა: /ˈəʊvə/

არსებითი სახელი

Universal
 • ზედმეტი, ნამატი;
 • ფასზე დამატება, დანამატი (ფასზე);
 • {სამხ} გადაფრენა;
 • გაფრენა;

ზმნისართი

Universal
 • to jump over - გადახტომა;
 • to sail over - გადაცურვა, გადალახვა;
 • when are you coming over to see us? - როდის მოხვალთ ჩემთან სტუმრად?
 • to read a book over - წიგნის ბოლომდე წაკითხვა;
 • the translation I badly done, it must be done over - თარგმანი ცუდად არის გაკეთებული, (ის) უნდა გადაკეთდეს;
 • the lesson (the meeting) is over - გაკვეთილი (კრება) დამთავრდა;
 • it is all over with him - მისი ამბავი დამთავრებულია;
 • we have handed over the package to his son - (ჩვენ) ამანათი მის ვაჟს გადავეცით;
 • over and above - ამასთან ერთად;

ზედსართავი

Universal
 • ზედა, ზემო;
 • ზემდგომი;
 • ზედმეტი, მეტისმეტი, გადაჭარბებული, ზმაგადასული.

Universal
 • 1) 1preposition
 • ზემოთ, ზევით;
 • -ზე, -ზედ;
 • თავს, თავზე;

Universal
 • a red flag flies over the building of the Supreme Soviet - წითელი დროშა ფრიალებს უმაღლესი საბჭოს შენობაზე;
 • the boy got over the fence and jumped over the brooklets - ბიჭი ღოებზე ავიდა და ნაკადულზე გადახტა;
 • there are many bridges over the Thames - მდინარე თემზაზე ბევრი ხიდია;
 • the school over the street - სკოლა ქუჩის მეორე მხარეზეა;
 • over the sea - ოკეანეს, ზღვის იქით, გაღმა;
 • he lives over the way - (ის) ქუჩის გადაღმა ცხოვრობს;
 • he has travelled over the whole country - მან მთელი მსოფლიო მოარა;
 • wheat is grown all over Australia - ხორბალი მოჰყავთ მთელს ავსტრალიაში;
 • over 5 million - ხუთ მილიონზე მეტი;
 • he should pack up over night if he had to start early in the morning - (ის) ღამით უნდა მომზადებულიყო, თუ დილით ადრე წასასველელი იყო;
 • over a bottle - ღვინით სავსე ბოთლიდან;
 • they were sitting over a fire - ცეხლთან, ბუხართან ისხდნენ;
 • the meeting was presided over by a representative of the trade union - თავმჯდომარეობად პროფკავშირის წარმომადგენელი;

სინონიმები

ანტონიმები