ონლაინ ლექსიკონი

Back

premise


ზმნა

Universal
  • წამძღვარება.

არსებითი სახელი

Universal
  • წინამძღვარი, წინაპირობა;

მრავლობითი

Universal
  • {იურ} პრეამბულა;
  • შენობა, სახლი (მინაშენბით და მიწის ნაკვეთით);

Universal
  • to be drunk on the premises - ადგილზე შესმით გაყიდვა;
  • to be drunk to the premise - უგრძნობლად დათრობა;

Economics
  • 1) იჯარის შესახებ ხელშეკრულების შესავალი ნაწილი, 2) ზემოხსენებული პუნქტები, 3) დაწესებულება, ფართი, 4) უძრავი ქონება, 5) სახლი მომიჯნავე ნაგებობებითა და ნაკვეთებით, 6) ამოსავალი პირობა.

სინონიმები