ონლაინ ლექსიკონი

Back

press

გამოთქმა: /prɛs/

ზმნა

Universal
 • მოჭერა, შეკუმშვა;
 • წნეხა, წბერვა;
 • გაწურვა;
 • თავისის გატანა;
 • თავს მოხვევა (upon);
 • უთოთი დაუთოება;
 • ბიძგება;

ზმნა

Universal
 • იძულებით შეკრება, მოგროვება;
 • რეკვიზიციის მოხდენა, ჩამორთმევა.

არსებითი სახელი

Universal
 • პრესა, ბეჭდვითი სიტყვა;
 • საბეჭდი დაზგა;
 • სტამბა;
 • პრესის მუშაკი;
 • პრესი, წნეხი;
 • ჭყლეტა, ზედახოცვა;
 • ბრბო;
 • აჩქარება, სიჩქარე;
 • აუარება სასწრაფო სამუშაო;
 • კარადა, შკაფი;

Universal
 • yellow (gutter) press - ყვითელი (ბულვარული) პრესა;
 • to be in the press - ბეჭდვის პროცესში ყოფნა.

Universal
 • to press hard - დაჟინებით მოთხოვნა, აჩქარება, დაჩქარება (for);
 • to be pressed for time - ცოტა დროს ქონა, ძალიან აჩქარება;
 • to press down - ხელის კვრა;
 • to press forward - ინისაკენ დაძვრა;
 • to press out - გამოწურვა;
 • to press to - იძულება, იძულების მიყენბა.

Economics
 • 1. პრესა, ბეჭდვა;
 • 2. 1) შევიწროვება, 2) ზეწოლის განხორციელება, 3) იყო სასწრაფო/გადაუდებელი, 4) დაჟინება, 5) დაჟინებით მოთხოვნა (for), 6) თავს მოხვევა (on/upon)

სინონიმები