ონლაინ ლექსიკონი

Back

processed


ნათარგმნია processed სინონიმები ანტონიმები

Universal
  • verb აღძრული, დამუშავებული, საქმე აღძრა, დაამუშავა

სინონიმები

ანტონიმები

  • natural
  • raw(a)
  • rude(a)
  • streaming
  • unprepared
  • unprocessed
  • unvulcanised
  • unvulcanized