ონლაინ ლექსიკონი

Back

rag


ნათარგმნია rag სინონიმები

ზმნა

Universal
 • გაჯავრება, გაბრაზება;
 • დაცინვა, გამასხარავება;
 • ხმაური, ბობოქრობა.

არსებითი სახელი

Universal
 • ჩვარი, ჭინჭი, ძონძი;
 • ნაჭერი, ნაკუწი (ქსოვილისა);
 • ნაფლეთი, ნახვევი;

არსებითი სახელი

Universal
 • ხმაურიანი დროს გატარება, მხიარულება;
 • ხუმრობა.

მრავლობითი

Universal
 • ჩვრები, ძონძები, კონკები;

ატრიბუტული

Universal
 • ჩვრის, ძონძების, კონკების;

Universal
 • უმნიშვნელო რაოდენობა;
 • {აგდებ} ჩვარი, ნაჭერი (დროშის, აფრის შესახებ);
 • ფურცელი (გაზეთზე);

Universal
 • in rags - ძონძებში, დახეული, ჩამოგლეჯილი;
 • not a rag of - არც ერთი წვეთი, არაფერი;

Universal
 • to chew the rag - {სალ} ბუზღუნი, ჩიჩინი, გულის გაწვრილება.

სინონიმები