ონლაინ ლექსიკონი

Back

ramp


ნათარგმნია ramp სინონიმები

ზმნა

Universal
  • უკანა თათებზე დგომა (ჰერალდიკური ლომი და მისთანანი);
  • მუქარის გამომხატველი პოზა;
  • {ხუმრ} გააფთრება, ბობოქრობა;
  • მძაფრად ზრდა (მცენარეებისა).

ზმნა

Universal
  • გამოძალვა, ძალით ან მუქარით გამორთმევა;
  • ძარცვა, გაძარცვა.

არსებითი სახელი

Universal
  • თავქვე დაქანება;
  • {სალ} წუთიერი გაცხარება;

არსებითი სახელი

Universal
  • ძალით გამორთმევა, გამოძალვა;
  • ძარცვა, ძარცვა-გლეჯა;

სინონიმები