ონლაინ ლექსიკონი

Back

reference

გამოთქმა: /ˈrɛf(ə)r(ə)ns/

ზმნა

Universal
 • ტექსტისათვის შენიშვნების დართვა.

არსებითი სახელი

Universal
 • დამოწმება, მითითება;
 • ჩამოტანილი შენიშვნა;
 • ცნობა;
 • რეკომენდაცია;
 • რეკომენდაციის მიმცემი;
 • ურთიერთობა;
 • განსახილველად გადაცემა;
 • სხვა პირთან ან ინსტანციაში გადაგზავნა;

Universal
 • cross reference - ჯვარედინი მითითება;
 • paginal reference - გვერდზე მითითება;
 • to make reference to - დამომწება, მითითება;
 • with reference to - მითითებით, დამოწმებით;
 • for ready reference - ცნობის მიღების გასაადვილებლად;
 • to make no reference to - არ მოხსენიება;
 • to give good reference - კარგი რეკომენდაციის მიცემა;
 • in reference to, with reference to - შესახებ, თაობაზე;
 • without reference to - გადაუდებლად, დამოუკიდებლად;

Economics
 • 1) დამოწმება, სქოლიო, ცნობა, 2) ხსენება, 3) მინიშნება, 4) რეკომენდაცია, 5) პირი, რომელიც რეკომენდაციას იძლევა, 6) დამოკიდებულება, ურთიერთობა, 7) განსახილველად გადაცემა, სხვა პირისთვის ან სხვა სასამართლოში გადაგზავნა, 8) კომპეტენცია competency

Law
 • 1) დამოწმება , მითითება;
 • 2) ცნობა;
 • 3) რეფერზე საქმის გადაცემა;
 • 4) საკითხი , რომელიც გადაცემულია განხილვაზე;
 • 5) სამედიატორო ჩანაწერი;
 • 6) საარბიტრაჟო საქმე;
 • 7) კომპეტენცია ( პირის ან ორგანოს , რომელსაც გადაეცა საკითხი განსახილველად ), 8) ურთიერთობა ,

სინონიმები