ონლაინ ლექსიკონი

Back

return

გამოთქმა: /rɪˈtəːn/

ზმნა

Universal
 • დაბრუნება, უკან წასვლა;
 • შებრუნება (ავადმყოფობისა);
 • დაბრუნება (თემისადმი და მისთანანი);
 • შეპასუხება, სიტყვის შებრუნება;
 • უკან მიცემა, დაბრუნება, სამაგიეროს გადახდა;
 • ანგარიშის მიცემა, მოხსენების გაკეთება;
 • პარლამენტში არჩევა;
 • შემოსავლის შემოტანა.

არსებითი სახელი

Universal
 • დაბრუნება;
 • დაბრუნება, მიცემა;
 • {გადატ} სამაგიეროს გადახდა, მიზღვა;
 • სამაგიერო;
 • შემოსავალი, მოგება;
 • კაპიტალის ბრუნვა;
 • ანგარიში;
 • საანგარიშო ცნობები;
 • შეპასუხება, საწინააღმდეგო აზრი, შეკამათება, შედავება;

Universal
 • by return (of post) - დაბრუნებული ფოსტით;
 • in return - ნაცვლად, სანაცვლოდ;
 • popular vote return - საერთო ხმის მიცემის შედეგები;
 • attributive უკანა, შებრუნებული, საპასუხო;
 • many happy returns (of the day)! - გილოცავთ დაბადების დღეს!;

Law
 • 1) დაბრუნება, ბრუნდება|დაბრუნება;
 • 2) ანგარიში;
 • ცნობების მიწოდება |ანგარიშის მიცემა;
 • 3) ამორჩევა;
 • არცევნების შედეგები;
 • ხმის დათვლის შედეგები|ამორჩევა;
 • 4) შერიფის მიერ სასამართლო ბრძანების დაბრუნება სასამართლოში;
 • შერიფის წარწერა დაბრუნებული სასამართლო

Marketing
 • 1) დაბრუნებული საქონელი (მყიდველის მიერ გამყიდველისთვის დაბრუნებული ანდა საცალო მოვაჭრის მიერ საბითუმო ვაჭარზე ან მწარმოებელზე), 2) (მიღებული პასუხები პირდაპირ საფოსტო რეკლამაზე)

სინონიმები