ონლაინ ლექსიკონი

Back

salable


ნათარგმნია salable სინონიმები ანტონიმები

ზედსართავი

Universal
  • გასავლიანი, დიდი გასავლის მქონე (საქონელი);
  • ხელმისაწვდომი, ხელსაყრელი (ფასი).

Economics
  • 1) დიდი მოთხოვნილებით მოსარგებლე (საქონელზე);
  • 2) გაყიდვისთვის ვარგისი;
  • 3) მისაღები (ფასზე)

სინონიმები

ანტონიმები