ონლაინ ლექსიკონი

Back

scale

გამოთქმა: /skeɪl/

ზმნა

Universal
 • საფეხურზე, კიბეზე ამოსვლა;
 • მასშტაბით გაკეთება;
 • მასშტაბით გაზომვა;

ზმნა

Universal
 • აწონა;
 • წონა.

ზმნა

Universal
 • ქერცლის გაცლა;
 • აქერცლა (იქერცლება);
 • გამომარცვლა;
 • მინადუღით დაფარვა.

არსებითი სახელი

Universal
 • ზომა, მასშტაბი;
 • სკალა;
 • {მუს} გამა;
 • მასშტაბური სახაზავი;
 • {მათ} თვლის სისტემა;
 • {მოძვ} კიბე, საფეხური;

არსებითი სახელი

Universal
 • სასწორის თეფში;
 • საქმის დაბოლოება;

არსებითი სახელი

Universal
 • ქერცლი, ქერქლი, ქიცვი;

მრავლობითი

Universal
 • სასწორი (a pair of scales);

მრავლობითი

Universal
 • საბურველი;
 • მინადუღი, ხაშური;
 • ხენჯი;

Universal
 • large scale - დიდი მასშტაბი;
 • on a large (vast) scale - დიდი მასშტაბით;
 • on a small scale - პატარა მასშტაბით;
 • on the widest scale - ფართო მასშტაბით;
 • to scale - მასშტაბით;
 • sliding scale - მერყევი სკალა;
 • high (low) in the scale - მაღალი (დაბალი) მდგომარეობა სკალაზე;
 • decimal scale - ათწილადი თვლის სისტემა;

Universal
 • to scale down - ხელფასის დაკლება;
 • to scale up - ფასების აწევა, მომატება.

Universal
 • to hold the scales even - სამართლიანად მოქცევა, სამართლიანად შეფასება;
 • to turn the scales at - წონა (იწონის);
 • to turn (to tip) the scales - სასწორის თეფშების გადახრა;

Universal
 • scales fell from his eyes - თვალი აეხილა, თვალიდან ბისტი მოსცილდა;

Economics
 • 1) მასშტაბი;
 • 2) სკალა;
 • 3) ზომა.

Law
 • 1) სკალა;
 • 2) გრადაცია;
 • 3) ტაქსა.

Marketing
 • I 1) ა) შკალა, გრადაცია;
 • იერარქია, კიბე;
 • ბ) შკალა (ფასების ან განაკვეთების ჩამონათვალი, მაგალითად, სამუშაო ანაზღაურების შკალა, სხვდასხვა საბანკო ოპერაციების საკომისიოების შკალა და ა.შ.), გ) შკალა (რამის საზომად;
 • მაგალითად, შკალა გამოკითვის, დაკვირვების ა

სინონიმები