ონლაინ ლექსიკონი

Back

sedimentation


ნათარგმნია sedimentation სინონიმები

Universal
  • 1) ფიზ. ქიმ. სედიმენტაცია (სითხეში ან აირში შეტივტივებული მაგარი ნაწილაკების დალექვა)
  • 2) გეოლ. სედიმენტაცია (ნალექების დაგროვების პროცესი უპირატესად წყლის გარემოში)

სინონიმები