ონლაინ ლექსიკონი

Back

see

გამოთქმა: /siː/

არსებითი სახელი

Universal
 • {ელკ} ეპარქია, საეპისკოპოზო.

Universal
 • verb (saw, seen)
 • ხედვა, დანახვა;
 • შეხედვა, თვალის გადავლება;
 • ერთმანეთის ნახვა, ერთმანეთის შეხვედრა;
 • გაგება, მიხვედრა;
 • განცდა, გამოვლა, გადატანა;
 • რჩევის, რჩევა-დარიგების კითხვა, მოთათბირება (ექიმთან და მისთანანი);
 • გაცილება;
 • ზრუნვა;
 • მოფიქრება;
 • არშიყობა;
 • თვალყურის დევნება;
 • ვინმეზე მეტს იცოცხლებს;
 • ბოლომდე ჯდომა, დარჩენა;
 • საქმის ბოლომდე მიყვანა;
 • ზრუნვა;
 • დადარაჯება, ყარაულობა;

Universal
 • let me see your book - მიჩვენეთ თქვენი წიგნი;
 • he sees double - მას ორად ეჩვენება;
 • to come to see - სტუმრად მოსვლა;
 • to go to see - სტუმრად წასვლა;
 • oh, I see! - ჰო, მესმის!;
 • don't you see? - ნუთუ გაუგებარია?;
 • let me see - მოვიფიქრებ;
 • as I see it - როგორც (მე) მესმის;
 • as for as I can see - რამდენადაც ვიცი;
 • he (she) will mever see 40 again - ის ორმოც წელს გადაშორებულია;
 • I will see you home - სახლამდე გაგაცილებთ;
 • to see somebody (to the thetre, to the train) - ვისამეს გაცილება (თეატრში, მატარებელზე);
 • to see about - კვალდაკვალ მიყოლა, თადარიგის დაჭერა;
 • to see after - მოვლა;
 • to see in - ახალი წლის შეხვედრა;
 • to see into - ჩაკვირვება, ჩაწვდომა;
 • to see out - კარებამდე გაცილება;
 • to see over - შენობის დათვალიერება;
 • to see through - კარგად ცნობა, მოხარშულს ვიცნობ;
 • to see somebody through - დახმარება, დახმარების გაწევა;
 • to see to - ყურის მიგდება, თვალყურის დაჭერა.

Economics
 • 1) ზრუნვა (ვინმეზე);
 • 2) განხილვა.

Law
 • 1) ეპარქია;
 • 2) ტახტი;
 • 3) ეპისკოპოსის წოდება

სინონიმები