ონლაინ ლექსიკონი

Back

watch

გამოთქმა: /wɒtʃ/

ზმნა

Universal
 • თვალყურიდ დევნება, მეთვალყურეობა, თვალთვალი, თვალის დევნება;

არსებითი სახელი

Universal
 • საათი (ჯიბის, მაჯის);

არსებითი სახელი

Universal
 • სიფხიზლე, ფხიზლობა, ყურადღება;
 • ზედამხედველობა, მეთვალყურეობა, თვალის დევნება;
 • მცველი, გუშაგი;
 • {საზღ} ვახტი, საგუშაგო (გემზე);

Universal
 • wristlet watch - მაჯის საათი;
 • my watch is fast, my watch gains - ჩემი საათი ჩქარობს;
 • my watch is slow, my watch loses - ჩემი საათი უკან რჩება;
 • to set the watch - საათის დაყენება (სხვების მიხედვით - by);
 • by my watch - ჩემი საათით, ჩემს საათზე;
 • to wind up the watch - საათის მომართვა;
 • my watch has run down - ჩემი საათი გაჩერდა, ჩემს საათს მომართვა ესაჭიროება.

Universal
 • to keep watch - ფხიზლად ყოფნა;
 • to be on the watch - მოლოდინში ყოფნა (for);
 • to pass as a watch in the night - დავიწყებას მიცემა;

Universal
 • to watch it - ფრთხილად ყოფნა, ფხიზლად ყოფნა;
 • to watch for - მოცდა, ლოდინი;
 • to watch out - {ამერ} გაფრთხილება, მორიდება;
 • to watch over - დაცვა, დაფარვა.

სინონიმები

ანტონიმები