ონლაინ ლექსიკონი

Back

sex appeal


Marketing
  • 1) სექსუალური მიმზიდველობა;
  • 2) სექსუალური მიმზიდველობის მოტივი (სექსუალური მიმზიდველობის გამოყენება საქონლის რეკლამაში)

სინონიმები