ონლაინ ლექსიკონი

Back

slip

გამოთქმა: /slɪp/

ზმნა

Universal
 • სრიალი, დაცურება, სხლეტა;
 • ფეხის დაცურება, ფეხის დასხლტომა;
 • გასხლტომა, თავის დაღწევა, თავის დაძვრენა;
 • ამოვარდნა (მეხსიერებიდან - from);
 • ჩაქროლება (დროისა);
 • ხელის ჩადება;
 • ხელში ჩადება;
 • აშვება (ძაღლისა);
 • გაფრენა, ჩაქროლება (დროისა);
 • დასრიალება, დაცურება;

ზმნა

Universal
 • კალმით მყნობა, კალმით გამრავლება.

არსებითი სახელი

Universal
 • სრიალი, სხლეტა;
 • შეცდომა, მარცხი;
 • გაქცევა;
 • ლიფი;
 • აბრეშუმის კომბინაცია (ქალისა);
 • ბალიშისპირი;
 • ძაღლების ხროვა;
 • {საზღ} ელინგი;
 • გადანაცვლება (ნიადაგისა);

არსებითი სახელი

Universal
 • ყლორტი, ნაყარი (მცენარისა);
 • კალამი, რქა, ლერწი;
 • {გადატ} უკანონო ბავშვი;
 • {პოეტ} შთამომავალი, ნაშიერი;
 • ვიწრო ზოლი (მიწისა, ტყისა, ქაღალდისა);
 • {პოლიგ} ნაწყობი (სვეტად);
 • {ამერ} გრძელი სკამი, მერხი;
 • ბარათი (სარეგისტრაციო და მისთანანი);

Universal
 • a slip of pen - კალმის შეცდომა;
 • a slip of the tongue - წამოცდენილი სიტყვა;
 • to give somebody the slip - გაქცევა, გაპარვა;

Universal
 • let slip - ხელიდან გაშვება (შემთხვევისა და მისთანანი);
 • to slip away - გაპარვა, გამოუმშვიდობებლად წასვლა;
 • to slip in - გაპარვა (შეცდომისა), შეუმჩნევლად შემოსვლა;
 • to slip off - გახდა, გაძრობა (ტანსაცმლისა);
 • to slip on - წამოსხმა, ჩაცმა (ტანსაცმლისა);
 • to slip out - გასხლტომა;
 • to slip up - {სალ} შეცდომის დაშვება, შეცდომა.

Universal
 • bastard slip - ნაყარი (ფესვისა);
 • rejection slip - წერილობითი უარი (ავტორს რედაქტორისაგან);
 • to get the pink slip - {გადატ} დათხოვნა, განთავისუფლება;

Economics
 • 1. 1) ცოცვა, 2) შეცდომა, 3) ბლანკი, 4) ტალონი (ქაღალდის ვიწრო ხაზის სახით), 5) დაზღვევის დამატებითი პირობები;
 • 2. 1) ცოცვა, სრიალი, 2) ჩუმად მოძრაობა, 3) დაწევა.

Law
 • 1) ქაღალდის ვიწრო ზოლი;
 • ტალონი;
 • ბლანკი;
 • 2) შეცდომა , ქაღალდის პატარა ფურცელი პატენტზე შესწორებებით , პატენტის აღწერაზე მიმაგრებული;
 • 3) კალმის შეცდომა;
 • ბეჭდვითი შეცდომა;
 • სიტყვითი შეცდომა ( წამოცდენა )

სინონიმები