ონლაინ ლექსიკონი

Back

slip

გამოთქმა: /slɪp/

ზმნა

Universal
  • სრიალი, დაცურება, სხლეტა;
  • ფეხის დაცურება, ფეხის დასხლტომა;
  • გასხლტომა, თავის დაღწევა, თავის დაძვრენა;
  • ამოვარდნა (მეხსიერებიდან - from);
  • ჩაქროლება (დროისა);
  • ხელის ჩადება;
  • ხელში ჩადება;
  • აშვება (ძაღლისა);
  • გაფრენა, ჩაქროლება (დროისა);
  • დასრიალება, დაცურება;

ზმნა

Universal
  • კალმით მყნობა, კალმით გამრავლება.

არსებითი სახელი

Universal
  • სრიალი, სხლეტა;
  • შეცდომა, მარცხი;
  • გაქცევა;
  • ლიფი;
  • აბრეშუმის კომბინაცია (ქალისა);
  • ბალიშისპირი;
  • ძაღლების ხროვა;
  • {საზღ} ელინგი;
  • გადანაცვლება (ნიადაგისა);

არსებითი სახელი

Universal
  • ყლორტი, ნაყარი (მცენარისა);
  • კალამი, რქა, ლერწი;
  • {გადატ} უკანონო ბავშვი;
  • {პოეტ} შთამომავალი, ნაშიერი;
  • ვიწრო ზოლი (მიწისა, ტყისა, ქაღალდისა);
  • {პოლიგ} ნაწყობი (სვეტად);
  • {ამერ} გრძელი სკამი, მერხი;
  • ბარათი (სარეგისტრაციო და მისთანანი);

Universal
  • a slip of pen - კალმის შეცდომა;
  • a slip of the tongue - წამოცდენილი სიტყვა;
  • to give somebody the slip - გაქცევა, გაპარვა;

Universal
  • let slip - ხელიდან გაშვება (შემთხვევისა და მისთანანი);
  • to slip away - გაპარვა, გამოუმშვიდობებლად წასვლა;
  • to slip in - გაპარვა (შეცდომისა), შეუმჩნევლად შემოსვლა;
  • to slip off - გახდა, გაძრობა (ტანსაცმლისა);
  • to slip on - წამოსხმა, ჩაცმა (ტანსაცმლისა);
  • to slip out - გასხლტომა;
  • to slip up - {სალ} შეცდომის დაშვება, შეცდომა.

Universal
  • bastard slip - ნაყარი (ფესვისა);
  • rejection slip - წერილობითი უარი (ავტორს რედაქტორისაგან);
  • to get the pink slip - {გადატ} დათხოვნა, განთავისუფლება;

Economics
  • 1. 1) ცოცვა, 2) შეცდომა, 3) ბლანკი, 4) ტალონი (ქაღალდის ვიწრო ხაზის სახით), 5) დაზღვევის დამატებითი პირობები;
  • 2. 1) ცოცვა, სრიალი, 2) ჩუმად მოძრაობა, 3) დაწევა.

Law
  • 1) ქაღალდის ვიწრო ზოლი;
  • ტალონი;
  • ბლანკი;
  • 2) შეცდომა , ქაღალდის პატარა ფურცელი პატენტზე შესწორებებით , პატენტის აღწერაზე მიმაგრებული;
  • 3) კალმის შეცდომა;
  • ბეჭდვითი შეცდომა;
  • სიტყვითი შეცდომა ( წამოცდენა )

სინონიმები