ონლაინ ლექსიკონი

Back

specification

გამოთქმა: /ˌspɛsɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/

არსებითი სახელი

Universal
 • სპეციფიკაცია;
 • დეტალი, წვრილმანი (ხელშეკრულებისა, შეთანხმებისა).

Economics
 • 1) სპეციფიკაცია;
 • 2) ჩამონათვალი;
 • 3) დაწვრილებითი აღწერა;
 • 4) ინსტრუქცია;
 • 5) ტექნიკური პირობები;
 • 6) ტექნიკური პირობების დოკუმენტი;
 • 7) კონკრეტიზაცია.

Law
 • 1. დადებითად გამოხატული გათვალისწინება;
 • 2. სპეციფიკაცია, ჩამოთვლა, ჩამონათვალი;
 • დაწვრილებითი განმარტება;
 • პატენტური აღწერა;
 • 3. სპეციფიკაცია, გადამუშავება (სხვისი მასალებისგან ახალი საგნის შექმნა);
 • 4. დანაშაულის შემადგენლობის ფორმულირება საბრალდებო აქტში.

სინონიმები