ონლაინ ლექსიკონი

Back

split

გამოთქმა: /splɪt/

ზმნა

Universal
 • გახლეჩა, გაპობა, გაყოფა, გახეთქა;
 • განშრევება;
 • მოტყდომა;
 • მოხევა;
 • დაქუცმაცება (ძალებისა);
 • სკდომა, დასკდომა, ბზარვა;
 • გატეხა, დამტვრევა, დამსხვრევა;
 • დაშლა, დაყოფა (ჯგუფებად, ფრაქციებად;
 • on);
 • დალევა (ღვინისა), გამოცლა (ბოთლისა);

არსებითი სახელი

Universal
 • გაპობა, გახლეჩა;
 • განხეთქილება, გათიშვა;
 • განხეთქილების ჩამოვარდნა (ადამიანების ურთიერთობაში);
 • ბზარი, ნაბზარი, ნაპრალი, ჭუჭრუტანა;
 • ფენა-ფენა ნახელავი ხილისა, ნაყინისა, კაკლისა და მისთანანი;

ზედსართავი

Universal
 • გაპობილი, გახლეჩილი, დამსხვრეული, დამტვრეული, დაქუცმაცებული;

Universal
 • to split with somebody - წაჩხუბება, წაკიდება;
 • to split with laughter - გადახარხარება;
 • to split off - მოტეხა, მოტყდომა;
 • split up - გაპობა, დახეთქა, გატყდომა, დამტვრევა.

Economics
 • 1. 1) დაყოფა, დანაწილება, 2) უთახმოება, აზრთა სხვაობა, 3) დავალების შესრულება ნაწილებად სხვადასხვა ფასად;
 • 2. 1) განაწილება, 2) დაყოფა.

სინონიმები

ანტონიმები