ონლაინ ლექსიკონი

Back

spot

გამოთქმა: /spɒt/

ზმნა

Universal
 • დალაქიანება, ლაქების დაჩენა;
 • {გადატ} სახელის გატეხა, ჩირქის მოცხება;
 • ლაქებით დაფარვა;
 • {სალ} გაცნობა, შეტყობა;
 • გამოცნობა;
 • შენიშვნა;
 • ცნობა;
 • {სამხ} სროლის შესწორება;

არსებითი სახელი

Universal
 • ლაქა, ნიშანი;
 • {გადატ} დაღი;
 • წინწკალი;
 • ადგილი;
 • {სალ} ცოტათი, ოდნავ, ერთი ბეწო;

ზედსართავი

Universal
 • არსებული, საწყობში მყოფი;

Universal
 • without a spot in one's reputation - შეუბღალავი სახელით;
 • on the spot - დაუყოვნებლივ, იქვე, ადგილზე;
 • to be present on the spot - დასწრება, საკუთარი თვალით ნახვა, მაშინვე იქ გაჩენა;
 • blind spot - მკვდარი წერტილი, {რად} მდუმარების ზონა;
 • solitary spot - მყუდრო ადგილი;
 • tender spot - მტკივნეული, სუსტი ადგილი;
 • weak spot - სუსტი ადგილი;
 • to touch the spot - მიზანში, ნიშანში მოხვედრება;
 • to put on the spot - {სალ} უხერხულ მდგომარეობაში ჩაყენება;

Universal
 • this silk spots with water - აბრეშუმზე წყლის ლაქები რჩება.

Economics
 • 1. 1) ადგილი, რაიონი, 2) არსებული საქონელი, 3) ნამდვილი ან რეალური საქონელი, 4) საქონელი სალარო შეთანხმებებით;
 • 2. 1) ნაღდი, 2) ადგილზე გაყიდული, 3) ჩასაბარებლად მზა, 4) ნამდვილი, 5) სალარო, 6) რეალური.

Marketing
 • 1) (სარეკლამო განცხადება (რგოლი) რადიო- და ტელეგადაცემებში ჩართვისთის (რადიოსთვის მაქსიმუმ 90 წამიანი ხანგრძლივობის, ტელევიზიისთვის - 15-20წამიანი));
 • 2) (პროგრამებს შორის დროის მოკლე მონაკვეთი სარეკლამო გადაცემისთვის);
 • 3) წერტილოვანი რგოლი ა) ("წერტილოვან

სინონიმები