ონლაინ ლექსიკონი

Back

tax

გამოთქმა: /taks/

ზმნა

Universal
 • დაბეგვრა;
 • დამძიმება, დატვირთვა;
 • განცდა (შიშისა);
 • მეტისმეტად დაძაბვა;
 • დაღლა;
 • ბრალის დადება, გამტყუვნება;
 • საყვედური;
 • {სალ} ფასის კითხვა;

არსებითი სახელი

Universal
 • გადასახადი;
 • ტვირთი;
 • ძაბვა, დატვირთვა;
 • გამოცდა;
 • მძიმე მოვალეობა;

Universal
 • direct (indirect) tax - პირდაპირი (არაპირდაპირი) გადასახადი;
 • to bevy taxes - გადასახადის აკრეფა, გადახდევინება;
 • income tax - საშემოსავლო გადასახადი;

Universal
 • what will you tax me? - რა დამიჯდება ეს?.

Economics
 • 1. 1) გადასახადი, 2) სახელმწიფო გადასახადი, 3) ბაჟი, 4) მოსაკრებელი, 5) საწევრო გადასახადი, 6) დაბეგვრა;
 • 2. 1) გადასახადით დაბეგვრა, 2) ზომის დადგენა (ჯარიმის, გამოქვითვის, ზარალის)

Law
 • 1) გადასახადი |დაბეგვრა;
 • 2) საგადასახადო ორგანოდან, ზომის განსაზღვრა ( სასამართლო ხარჯებზე).

სინონიმები