ონლაინ ლექსიკონი

Back

testimonial

გამოთქმა: /ˌtɛstɪˈməʊnɪəl/

არსებითი სახელი

Universal
 • მოწმობა, ატესტატი, რეკომენდაცია;
 • მისასალმებელი ადრესი, ძღვენი.

Economics
 • 1. დახასიათება, სარეკომენდაციო წერილი;
 • 2. საჩვენებელი, ჩვენების მიმცემი;
 • მოწმის (მოწმის უფლება ჩვენების მიცემისგან თავის შეკავებაზე)

Law
 • 1) ატესტატი, მოწმობა;
 • 2) სარეკომენდაციო წერილი;
 • 3) მისასალმებელი მისამართი;
 • 4) საჩუქარი, ფულადი პრემია, გადაცემული პატივისცემის ნიშნად ( საჯაროდ), დამსახურების აღიარება;
 • 5) მოწმის.

Marketing
 • მოწმობა, რეკომენდაცია (საზოგადოებისთვის ან გარკვეულ წრეებში ცნობილი ადამიანის გამონათქვამი, რომელიც ასახავს მის დადებით დამოკიდებულებას გარკვეული პროდუქტის ხარისხის მიმართ, რაც სარეკლამო მიზნებში გამოიყენება)

სინონიმები