ონლაინ ლექსიკონი

Back

throe


ნათარგმნია throe სინონიმები ანტონიმები

ზმნა

Universal
  • ტანჯვა, წამება, წვალება.

Universal
  • 1) noun, plural
  • ძლიერი ტკივილი, ტანჯვა, წამება;
  • აგონია, სულთმობრძაობა;
  • მშობიარობის ტკივილები;

Universal
  • in the throes of - წვალებაში, ტანჯვაში;

სინონიმები

ანტონიმები