ონლაინ ლექსიკონი

Back

turnover

გამოთქმა: /ˈtəːnəʊvə/

არსებითი სახელი

Universal
  • ბრუნვა (საქონლისა, სახსრებისა);
  • მუშახელის დენადობა, სამუშაო ძალის დენადობა;
  • გადაბრუნება, გადაყირავება;
  • ღვეზელი ან ტორტი შუათავსით.

არსებითი სახელი

Universal
  • გადაკეცილი საყელო, გადასაკეცი საყელო.

Economics
  • 1) ბრუნვა, 2) სასაქონლო მარაგების ბრუნვა, 3) საქონელბრუნვა, 4) დენადობა (სამუშაო ძალის), 5) მიგრაციის საერთო მოცულობა.

Marketing
  • 1) ბრუნვა, საქონელბრუნვა (სააღრიცხვო პერიოდის გაყიდვების ჯამური ღირებულება კომპანიისთვის, დარგისთვის ან ეკონომიკისთვის);
  • 2) ბრუნვა (რამე პერიოდში განხორციელებული ოპერაციების მოცულობის რაოდენობრივი დახასიათება (არ არის აუცილებელი, რომ მოცემული იყოს ფულად გ

სინონიმები