ონლაინ ლექსიკონი

Back

well-defined


ნათარგმნია well-defined სინონიმები ანტონიმები

Economics
  • არაორაზროვანი, ერთი და იმავე მნიშვნელობის, ერთმნიშვნელოვანი

სინონიმები

ანტონიმები