ონლაინ ლექსიკონი

Back

billing

გამოთქმა: /ˈbɪlɪŋ/

Universal
  • 1) სარეკლამო ხელშეწყობა 2) საერთო ბიზნესი 3) ინვოისის შედგენა

Economics
  • 1) ანგარიშის გამოწერა;
  • 2) სატრანსპორტო ზედნადების შედგენა/გაცემა;
  • 3) ბილინგი (მსახიობების სახელების განთავსება ბეჭდვით პროდუქციაზე, რომელსაც სპექტაკლთან აქვს კავშირი - აფიშებზე, პროგრამებზე, რეკლამაზე;
  • ბილინგი განსაზღვრავს მსახიობების სახელების თანმიმდევრ

Marketing
  • 1) ანგარიშის გამოფენა;
  • 2) ბილინგი (აბონენტებს ანგარიშების გამოფენა გამოძახებების და ლაპარაკის ხანგრძლიობის აღრიცხვიანობის საფუძველზე);
  • 3) შედგენა (ან გაცემა) სატრანსპორტო ზედნადების;
  • 4) რეკლამა, დაწინაურება (რომელიმე საქონლის ან ადამიანის სახელის);
  • 5) შეტ

სინონიმები