ონლაინ ლექსიკონი

Back

burst

გამოთქმა: /bəːst/

არსებითი სახელი

Universal
 • აფეთ­ქე­ბა;
 • აღ­გზნე­ბა, გაც­ხა­რე­ბა;
 • ჭურ­ვის აფეთ­ქე­ბა;
 • {სამხ} ტყვი­ამ­ფრქვე­ვის ჯე­რი;
 • მო­უ­ლოდ­ნე­ლი გა­მოვ­ლე­ნა, აღ­ტყი­ნე­ბა;
 • გაბ­მით სმა;

Universal
 • 2) verb (burst, burst)
 • გას­კდო­მა, გაწ­ყდო­მა;
 • აფეთ­ქე­ბა;
 • გარ­ღვე­ვა, გა­ხეთ­ქვა;
 • შეჭ­რა, შე­ვარ­დნა;

Universal
 • to burst in - თავს დატ­ყდო­მა, ატ­ყდო­მა;
 • ან­თე­ბა;
 • მო­უ­ლოდ­ნე­ლად გა­მო­ჩე­ნა, შეჭ­რა;
 • to burst into blossom - გას­ლა, აყ­ვა­ვე­ბა, აყ­ვა­ვი­ლე­ბა;
 • to burst into applause - ტა­შის გრი­ა­ლი;
 • to burst into (a strom of) tears - ცრემ­ლე­ბის წას­კდო­მა;
 • to burst into laugther - სი­ცი­ლის ატ­ყდო­მა;
 • to burst into flame - ალის ავარ­დნა, ან­თე­ბა;
 • to burst out - წა­მო­ძა­ხე­ბა;
 • ატ­ყდო­მა, დაწ­ყე­ბა;
 • to burst up - აფეთ­ქე­ბა;
 • მარ­ცხის გან­ცდა;

Universal
 • to burst with envy - შუ­რი­სა­გან გულ­ზე გას­კდო­მა;
 • to burst with goy - სი­ხა­რუ­ლით თვა­ლე­ბის გაბ­რწყი­ნე­ბა;
 • to burst with pride - სი­ა­მა­ყით გაბ­რწყი­ნე­ბა.

Economics
 • 1. 1) აფეთქება, 2) იმპულსი, ბიძგი;
 • 2. 1) აფეთქება, გასკდომა, 2) გახევა, 3) გარღვევა, 4) მარცხის განცდა, ჩავარდნა, გაკოტრება.

Marketing
 • 1) "აფეთქება", "ანთება", "ვარსკვლავი", "კბილანა" (კბილანებიანი წრეხაზის (ოვალის) ფორმის გრაფიკული საშუალება , რომელიც ჩვეულებრივ შეიცავს მოკლე, ყურადღების მიმქცევ სარეკლამო შეტყობინებას), 2) აფეთქება (მოკლე პერიოდში განთავსებული საქონლის რეკლამის დიდი რა

სინონიმები

ანტონიმები