ონლაინ ლექსიკონი

Back

club


ზმნა

Universal
  • წილგროვებით მოწყობა;
  • ერთად შეგროვება.

ზმნა

Universal
  • ხელკეტით ცემა;
  • დაუზოგავად ცემა.

არსებითი სახელი

Universal
  • კლუბი.

არსებითი სახელი

Universal
  • კეტი, კომბალი, ხელკეტი;
  • {სპორტ} ჰოკიჯობა;
  • კვერთხი;

მრავლობითი

Universal
  • ჯვარი (ბანქოში);

Universal
  • Indian clubs - კვერთხები;

სინონიმები

ანტონიმები