ონლაინ ლექსიკონი

Back

parliamentary law


Economics
  • საპარლამენტო სამართალი, საპარლამენტო პროცედურის ნორმა

სინონიმები