ონლაინ ლექსიკონი

Back

order

გამოთქმა: /ˈɔːdə/

ზმნა

Universal
 • ბრძანება, ბრძანების გაცემა;
 • წერილობით ბრანების მიცემა;
 • ჰანკარგულების გაცემა;
 • შეკვეტა, დაკვეთა;
 • მოწესრიგება, წესრიგში მოყვანა;
 • დანიშვნა, გამოწერა (წამლისა);
 • წინასწარ განსაზღვრა;

არსებითი სახელი

Universal
 • წესრიგი;
 • თანიმდევრობა;
 • სისუფთავე;
 • წესივრობა;

Universal
 • ou of order - უწესრიგობა;
 • to put in order - მოწესრიგება, წესრიგში მოყვანა;
 • to get out of order - გაფუჭება, წახდომა;
 • in bad order - უწესივრო, მოშლილი, გაუმართავი;
 • სიმშვიდე, სიწყნარე;
 • to keep order - წესრიგის დაცვა;
 • prefect order - სრული წესრიგი;
 • დღის წესრიგი (კრებისა და მისთანანი);
 • წესდება, რეგლამენტი;
 • standing orders - წესდება, რეგლამენტი;
 • order of the day - დღის წესრიგი (კრებისა, სხდომისა);
 • საზგადოების კლასი, სოციალური ჯგუფი;
 • ორდენი;
 • სასულიერო წოდება;
 • to take holy orders - სასულიერო პირად გახდომა;
 • ხარისხი, რანგი;
 • {მათ} ხარისხი;
 • {ბიოლ} გუნდი;
 • ბრძანება;
 • განკარგულება;
 • by order - ბრძანებით;
 • to order - under the orders of - მეთაურობით;
 • შეკვეთა, დაკვეთა;
 • on order - დაკვეთილია, შეკვეთილია (მაგრამ ჯერჯერობით მიღებული არაა);
 • ორდერი;
 • postal order, money order - ფულადი გზავნილება;
 • {სამხ} მწყობრი;
 • open order - გაჭრილი მწყობრი;
 • ( apple-pie order - სამაგალითო წესრიგი;
 • in order that - ისე, რომ;
 • n order to - იმისათვის, რომ;

Universal
 • to order about - უფროსობა, დაბრიყვება.

Economics
 • 1. 1) შეკვეთა, 2) განკარგულება მიწოდების შესახებ (ყიდვის, გაყიდის და ა.შ.), 3) სოციალური ჯგუფი (ფენა), 4) დავალება, ნარდი, ბრძანება, 5) ოქმი, 6) წესი, რიგი, 7) წესიერობა, 8)ორდენი;
 • 2. 1) ბრძანება, განკარგვა, 2) შეკვეთა, 3) გაგზავნა, 4) დანიშვნა, 5) მოწესრ

Law
 • 1) ბრძამება;
 • მიწერილობა;
 • განკარგულება;
 • მითითება;
 • ინსტრუქცია | ბრძანების გაცემა;
 • წერილობითი ბრძანების მიცემა, განკარგულების გაცემა;
 • მითითების მიცემა, ინსტრუქციის მიცემა. 2) მოთხოვნა | მოთხოვნა რაიმესი. 3) ორდერი. 4) შეკვეთა | დაკვეთა. 5) წესრიგი;
 • რეგლამენ

Marketing
 • 1. შეკვეთა (შემკვეთის (მყიდველის) წინადადება პროდუქციის დამზადებაზე და მის გაყიდვაზე რაოდენობის, ასორტიმენტის, ხარისხის და ვადების მითითებით;
 • 2. შეკვეთის გაკეთება/(გამართულობა, კარგი მდგომარეობა)

სინონიმები

ანტონიმები