ონლაინ ლექსიკონი

Back

direct

გამოთქმა: /dɪˈrɛkt, dʌɪ-/

ზმნა

Universal
 • ყურადღების წარმართვა;
 • ხელმძღვანელობა, მართვა;
 • გაგზავნა;
 • მიზანში ამოღება;
 • გზის ჩვენება;
 • ბრძანება, ბრძანების გაცემა;

ზმნისართი

Universal
 • პირდაპირ;
 • უშუალოდ.

ზედსართავი

Universal
 • სწორი;
 • პირდაპირი;
 • უშუალო;
 • ნათელი, გარკვეული, მართალი;
 • დიამეტრული;

Universal
 • direct opposite - დიამეტრალურად საწინაააღმდეგო;

Economics
 • 1. 1) მიმართვა, მითითება, გაგზავნა, 2) მართვა, ხელმძღვანელობა, 3) ჩვენება;
 • 2. 1) პირდაპირი, უშუალო, 2) ღია, აშკარა, 3) უტყუარი;
 • 3. 1) პირდაპირ, 2) უშუალოდ, 3) მაშინვე.

Law
 • 1) მითითება;
 • 2) მისამართება;
 • 3) მართვა, ხელმძღვანელობა;
 • 4) ინსტრუქციების გაცემა, ჩვენება;
 • 5) პირდაპირი.

სინონიმები

ანტონიმები