ონლაინ ლექსიკონი

Back

duty

გამოთქმა: /ˈdjuːti/

არსებითი სახელი

Universal
 • მოვალეობა, ვალი;
 • ბაჟი, გადასახადი;
 • პატივი, რიდი, მოწიწება;
 • {ტექ} სიმძლავრე;

Universal
 • to do (to perform) one's duty-მოვალეობის შესრულება;
 • honorable duty-საპატიო მოვალეობა;
 • as in duty bound-მოვალეობად მიჩნევა, სამსახური, სამსახურებრივი მოვალეობა, მორიგეობა;
 • field duty-მოქმედ ჯარში სამსახური;
 • daily duty-დღეღამის მორიგეობა;
 • on duty-სამსახურებრუვი მოვალეობის შესრულებისას;
 • მორიგედ ყოფნა;
 • to do duty for-შეცვლა, შენაცვლება, მაგივრობის გაწევა;
 • customs duties-ბაჟი;
 • excess profit duty-ბაჟი ზემოგებაზე;
 • to present (to send) one's duty - პატივისცემის გამოცხადება, დადასტურება.

Economics
 • 1) ბაჟი, საბაჟო ბაჟი;
 • 2) ვალი, ვალდებულება;
 • 3) სამსახურეობრივი ვალდებულებები;
 • 4) სამსახური.

Law
 • 1) ვალდებულება;
 • ფუნქცია;
 • ვალი;
 • 2) გადასახადი.

სინონიმები