ონლაინ ლექსიკონი

Back

equity

გამოთქმა: /ˈɛkwɪti/

არსებითი სახელი

Universal
 • სამართლიანობა, მუდგომლობა, მიუკერძოებლობა.

Economics
 • 1) სამართლიანობა, მიუკერძოებლობა, 2) უფლება, 3) აქცია ფიქსირებული დივიდენდის გარეშე, 4) საკუთარი კაპიტალი, 5) საკუთარი სახსრები, 6) სუფთა წილი სახსრებში, 7) ფასიანი ქაღალდები.

Law
 • 1) სამართლიანობა;
 • 2) სამართლიანობის უფლება;
 • მართლმსაჯულება სამართლიანობის უფლების საფუძველზე;
 • 3) სუბიექტური სამართალი, რომელიც სამართლიანობის უფლებაზეა დაფუძნებული;
 • 4) სამართლიანი მოთხოვნა;
 • 5) ჩვეულებრივი აქცია.

Marketing
 • სამართლიანობის უფლება;
 • სამართალი სამართლიანობის უფლების საფუძველზე (ინგლისში, ირლანდიაში და აშშ-ში ჩვეულებრივი სამართლის დამატება: სუბიექტური სამართლებრივი სისტემა, მოქმედი ჩვეულებრივი საკანონმდებლო აქტების გვერდით;
 • ასეთი სისტემა მოქმედებდა ინგლისში 14 ს

სინონიმები

ანტონიმები