ონლაინ ლექსიკონი

Back

law

გამოთქმა: /lɔː/

არსებითი სახელი

Universal
 • კანონი;
 • წესი, რიგი;
 • უფლება, სამართალი, იურისპრუდენცია;
 • ადათი, საადათო სამართალი;
 • იურისტის პროფესია;
 • {სპორტ} უპირატესობა (შეჯიბრებისას მიცემული);
 • შეღავათი, შეღავათის მიცემა (დაუმსახურებლად);

Universal
 • electoral law - საარჩევნო კანონი;
 • martial law - სამხედრო მდგომარეობა;
 • law and order - მართლწესრიგი;
 • common law - დაუწერელი კანონი;
 • civil (international) law - სამოქალაქო (საერთაშორისო) სამართალი;
 • to read law - სამართლის შესწავლა;
 • to practice law - იურისტობა, იურისტად ყოფნა;
 • სასამართლო, სასამართლო პროცესი;
 • to go to law - სასამართლოში ჩივილი;
 • to have (to take) the law of somebody - სამართალში მიცემა;
 • to take law into one's own hands - სასამართლოს გარეშე გასწორება;
 • Linch law - ლინჩის კანონით გასამართლება;
 • periodic law - მენდელეევის ელემენტების პერიოდული სისტემა;
 • to lay don the law - გადაჭრით ლაპარაკი;
 • necessity knows no law - {ანდ} გაჭირვებას კანონი არ აქვს = გაჭირვება აღმართში აგახტუნებსო.

Economics
 • 1) კანონი;
 • 2) სამართალი;
 • 3) სასამართლო;
 • 4) სასამართლო პროცესი;
 • 5) კანონი.

Law
 • 1. სამართალი (ობიექტური მნიშვნელობით);
 • 2. კანონი;
 • 3. საერთო სამართალი;
 • 4. სასამართლო მართლმსაჯულება;
 • 5. იუსტიცია;
 • იურისტები (რომლებიც არ განიხილავენ მოცემულ სიტუაციას) (ეკლესიასთან წინააღმდეგობაში მოსული)

სინონიმები

ანტონიმები