ონლაინ ლექსიკონი

Back

extent

გამოთქმა: /ɪkˈstɛnt, ɛk-/

არსებითი სახელი

Universal
 • განფენილობა, სიგრძე, მანძილი;
 • სივრცე;
 • ხარისხი;

Universal
 • to a great extent - უაღრესად, უკიდურესად, დიდად;
 • to a certain extent - რამდენადმე;
 • to such an extent - იმდენად.

Economics
 • 1) ზომა;
 • 2) ხარისხი, ზომა;
 • 3) მოცულობა;
 • 4) განფენილობა stretchexpanse.

Law
 • 1) მოცულობა;
 • საზღვრები;
 • ხარისხი;
 • ზომა;
 • ოდენობა;
 • 2) აღმასრულებელი სასამართლოს ბრძანება სახელმწიფოს სასარგებლოდ ფულის გადახდევინების წარმოებისათვის. 3) უძრავი ქონების ღირებულება;
 • შეფასება უძრავი ქონების;
 • 4) უძრავი ქონებიდან შემოსავალ

სინონიმები